Kaiyodo Revoltech Amazing Yamaguchi Deadpool (V2.5)