SEN-TI-NEL RIOBOT NERV Anti-G Special Decisive Weapon – Shiryu Prototype Unit 01